Golden Film Rengöringsolja – 5 Liters

kr 389.00

Golden Film Flushing Oil (Rengöringsolja) – 5 Liters

Flushing Oil är en rengöringsolja för bilmotorer. Den består av en blandning av högt förädlade lätta mineraloljor och rengöringstillsatser (dispergeringstillsatser) som effektivt löser upp, rengör och avlägsnar avlagringar.

Denna flushing-(spolnings-) olja rekommenderas när motorns servicehistorik är okänd eller när motorn körts med för långa serviceintervall. Produkten kan också användas om motorn måste tömmas och rengöras invändigt eller om kemikalier, sot eller partiklar kommit in motorn.

Golden Film Flushing Oil rekommenderas till i bensin- och dieselmotorer, hydrauliska system och kompressorer mm